Tržne raziskave

tujih trgov

Razmišljate, da bi s svojim izdelkom ali storitvijo prodrli na tuj trg? Poskrbite, da bo vaše podjetje uspešno pri vstopu na nov trg!

 

Nepremišljen in nepripravljen vstop na tuje tržišče vas lahko stane dobičkonosne priložnosti in vam pozroči nemalo nepredvidenih stroškov. Izognite se morebitnemu neskladju med pričakovanji in potrebami kupcev na tujih trgih ter vašo dejansko ponudbo s pomočjo temeljite in usmerjene raziskave tujih trgov. S pomočjo vavčerja za tržne raziskave tujih trgov Slovenskega podjetniškega sklada si zagotovite do 60% sofinanciranje!

Priprava tržne raziskave tujih trgov obsega:

  • identifikacijo in oceno novih tržnih ali izdelčnih priložnosti podjetja,

  • oceno ustreznosti izdelkov ali storitev za potrebe tujega trga,

  • pripravo načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev potrebam tujega trga,

  • identifikacijo ustreznih prodajnih kanalov na tujem trgu.

V Fintech Factory pripravljamo tržne raziskave tujih trgov, ki zajemajo celotno Evropsko unijo in Švico.

 

Obseg in vsebino tržne raziskave prilagodimo glede na potrebe naročnika, običajno pa naše raziskave obsegajo analizo konkurentov (npr. nabor produktov, cenovne strategije, način trženja in prodajne mreže), analizo odjemalcev (npr. analizo ciljnih skupin) ter analizo poslovnega okolja (npr. pregled trendov na posameznem trgu, kulturne značilnosti in pravne specifike posameznih trgov glede trženja in prodaje).

Izkoristite priložnost za uspešen vstop na nove trge! Izpolnite spodnji obrazec in naredite prvi korak na poti do cvetoče rasti vašega podjetja.

 

Tržne raziskave izvajamo v sodelovanju s sestrsko družbo Lemur Legal, ki je uvrščena v katalog svetovalcev DIH Slovenija za tržne raziskave tujih trgov in je ponudnik storitev v okviru vavčerja za tržne raziskave tujih trgov, ki ga izdaja Slovenski podjetniški sklad.

 

Z vavčerjem pridobite do 60% sofinanciranja!