Tržne raziskave, primerjalne analize in delavnice za dvig digitalnih kompetenc

Tržna raziskava je proces zbiranja in analiziranja podatkov o dejavnikih na trgu, ki vplivajo na odnose med ponudniki izdelkov oziroma storitev ter odjemalci. Obseg in vsebina tržne raziskave je odvisna od potreb naročnika. Obsega lahko analizo konkurentov (produkte, način trženja, prodajno mrežo), analizo odjemalcev (npr. analizo ciljnih skupin, pregled trendov na posameznem trgu) in pravne specifike posameznih trgov glede trženja in prodaje.

 

Strokovnjaki Fintech Factory pripravljajo tržne raziskave tujih trgov, ki zajemajo celotno Evropsko unijo in Švico. Fintech Factory je uvrščen v katalog svetovalcev za tržne raziskave tujih trgov, kot ponudnik storitev v okviru vavčerja za tržne raziskave tujih trgov, ki ga izdaja Slovenski podjetniški sklad. 

 

 

Digitalne strategije

Digitalna strategija predstavlja temelj vsakega podjetja. Zajema oceno stanja podjetja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja ter pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo, ki je po obsegu in vsebini različna, glede na potrebe naročnika. Strategija podjetja za digitalno transformacijo lahko zajema področje procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanju, analizo digitalnih poslovnih modelov, produktov in storitev, strategijo razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategijo razvoja digitalne kulture in druge strategije, povezane z industrijo 4.0. 

V Fintech Factory pripravljamo digitalne strategije za zagonska podjetja ("start-up") in za podjetja s potencialom hitre rasti ("scale-up"). Digitalne strategije pripravljamo s področij industrije, ki jih pokrivajo strokovnjaki Fintech Factory.

Fintech Factory je uvrščen na seznam DIH Slovenija kot ponudnik storitev v okviru vavčerja za pripravo digitalne strategije, ki ga izdaja Slovenski podjetniški sklad. 

 

Tržne raziskave,

primerjalne analize

Tržna raziskava je proces zbiranja in analiziranja podatkov o dejavnikih na trgu, ki vplivajo na odnose med ponudniki izdelkov oziroma storitev ter odjemalci. Obseg in vsebina tržne raziskave je odvisna od potreb naročnika. Obsega lahko analizo konkurentov (produkte, način trženja, prodajno mrežo), analizo odjemalcev (npr. analizo ciljnih skupin, pregled trendov na posameznem trgu) in pravne specifike posameznih trgov glede trženja in prodaje.

Strokovnjaki Fintech Factory pripravljajo tržne raziskave tujih trgov, ki zajemajo celotno Evropsko unijo in Švico. Fintech Factory je uvrščen v katalog svetovalcev za tržne raziskave tujih trgov, kot ponudnik storitev v okviru vavčerja za tržne raziskave tujih trgov, ki ga izdaja Slovenski podjetniški sklad. 

 

Predavanja in delavnice

za dvig digitalnih kompetenc

Organiziramo in vodimo strokovne seminarje in predavanja s področij, ki jih pokrivajo strokovnjaki Fintech Factory. Gre za področje industrije 4.0. in za področje digitalnih poslovnih modelov. Cilj izvedbe seminarjev je predstaviti kakšno disrupcijo prinašajo nove tehnologije, razumeti kako se med seboj povezujejo in predstaviti tveganja za podjetja, če svojih procesov pravočasno ne digitalizirajo. Rezultat izvedbe seminarja oziroma predavanja je dvig digitalnih kompetenc naročnika.

Izobraževalni programi Fintech Factory so uvrščeni v katalog usposabljanj v okviru vavčerja za dvig digitalnih kompetenc, ki ga izdaja Slovenski podjetniški sklad. 

 

Primerjalno-pravne analize, dokumentacija za razpise

Vstopna ovira za opravljanje posla na tujih trgih je pogosto lahko nepoznavanje tujega pravnega sistema. Da se podjetje izogne pravnim tveganjem, tveganjem ukrepov regulatorja in drugim tveganjem, povezanim s pravno neskladnostjo poslovanja, se je pred vstopom na tuj trg priporočljivo seznaniti s pravnimi zahtevami tega trga. Pravni strokovnjaki Fintech Factory pripravljajo primerjalno-pravne analize za tuje trge, ki odpravijo prej omenjena tveganja za podjetje, ki namerava vstopiti na nov trg.

Strokovnjaki Fintech Factory svetujejo tudi pri pripravi kompleksnejših dokumentov, ki so potrebni v okviru razpisne dokumentacije za prijavo v razne programe financiranja.

 

Fintech Factory nudi strankam

pripravo digitalne strategije

pripravo tržne analize tujih trgov

predavanja in delavnice za dvig digitalnih kompetenc

primerjalno-pravne analize