ELEKTRONSKO PODPISOVANJE IN DIGITALNA IDENTITETA

Digitalna identiteta ponudnikom digitalnih storitev omogoča, da varno identificirajo nasprotno stranko, preden ji omogočijo dostop do digitalne vsebine (avtentikacija). Eden izmed pomembnih elementov digitalne identitete posameznika je elektronski podpis, ki zagotovi integriteto digitalnih vsebin. Ta je nujen element brezpapirnega poslovanja.

 

Pri elektronskemu podpisovanju obstaja več različnih tehnoloških pristopov in načinov podpisovanja. Med seboj se razlikujejo glede na stopnjo varnosti in zanesljivosti. Na tej osnovi imajo različni elektronski podpisi tudi različno pravno veljavo in s tem različna pravna tveganja za podjetja, ki so svojimi strankami ali partnerji podpisujejo pogodbe z elektronskim podpisovanjem.

 

Podjetje elektronsko podpisovanje lahko uporabi za sklepanje pogodbenih razmerij s svojimi strankami in zunanjimi partnerji. Lahko pa se elektronsko podpisovanje implementira tudi v notranje procese podjetja, kjer je zahtevanih več (zaporednih) podpisov zaposlenih na isti dokument.

 

Podjetja, ki omogočajo elektronsko podpisovanje, se srečujejo s kar nekaj pravnimi vprašanji. Kako omogočiti ustvarjanje kvalificiranih elektronskih podpisov na daljavo v skladu z Uredbo eIDAS? Kdaj se šteje, da ima elektronski podpis enako pravno veljavo kot lastnoročni podpis? Na kakšen način mora podjetje spremeniti obstoječe pogodbe ali splošne pogoje, če želi v svoje poslovanje implementirati elektronsko podpisovanje?

PRAVNA PODPORA 

PRI 

IMPLEMENTACIJI 

ELEKTRONSKIH 

PODPISOV 

Pomagamo zagotoviti, da stranka za potrebe podpisovanja dokumentacije s strankami, zunanjimi partnerji ali za potrebe notranjih procesov, vzpostavi proces elektronskega podpisovanja, ki je skladen s potrebami stranke in ki je hkrati skladen z veljavno zakonodajo.

PRIPRAVA PRAVNE DOKUMENTACIJE

Priprava nove dokumentacije (pogodbe, splošni pogoji) oziroma dopolnitve obstoječe dokumentacije, ki bodo zagotovile pravno veljavnost elektronskih podpisov.

TEHNOLOŠKA 

IMPLEMENTACIJA

Pri implementaciji konkretnih tehnoloških rešitev sodelujemo s podjetjem SRC d.o.o., ki je v Sloveniji in v širši regiji zastopnik za produkte podjetja InfoCert S.p.A.

Pošljite povpraševanje

Z veseljem bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Fintech Factory

Breg 14

1000 Ljubljana

© 2020 by Pippa Consulting