top of page

Kripto

 Postopek emisije (izdaje) kriptovalute in storitve povezane s ponujanjem kripto sredstev, kot so storitve menjave in skrbništva, so povezane z vrsto pravnih vprašanj. 

 

Regulacija vzpostavlja premise, v okviru katerih podjetje oblikuje svoje storitve oziroma produkte. Področje "FinTecha", "InsureTecha" in "RegTecha" je lahko podvrženo sistemski regulaciji, ki ureja področje bančništva, zavarovalništva, plačilnih storitev, varstva osebnih podatkov, davkov, finančnih instrumentov in preprečevanja pranja denarja. Z evropsko Uredbo o trgih kriptoimetij, ki bo urejala področje kripto sredstev, pa bo Evropa dobila tudi sistemsko zakonodajo za kripto industrijo.

 

Deležnikom iz kripto industrije nudimo celovito pravno podporo pri njihovem poslovanju, v vseh fazah njihovega poslovanja.

PRAVNA PODPORA V POSTOPKIH 
EMISIJE NFT IN DRUGIH KRIPTO SREDSTEV 

Strankam nudimo celovito podporo v postopku pravno skladne emisije NFT in drugih kripto sredstev (kriptovalut). Storitve vključujejo pripravo pravne dokumentacije (prospekt, bela knjiga, razkritja tveganj, pogodbe), podporo pri komunikaciji s pristojnimi regulatorji in podporo pri oblikovanju poslovnega modela kriptovalute ("tokenomics"), ki je skladen z veljavno zakonodajo.

ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI POSLOVANJA
KRIPTO PONUDNIKOV

Ponudnikom kripto storitev pomagamo pri zagotavljanju pravne skladnosti njihovega poslovanja z lokalnimo in evropsko zakonodajo, ki ureja področje kripto sredstev, preprečevanja pranja denarja, obdelave osebnih podatkov in v postopkih pridobivanja potrebnih licenc.

bottom of page