BLOCKCHAIN/DLT

Distribuirane knjigovodske tehnologije ("Distributed Ledger Technology" ali "DLT") in blockchain, kot ena izmed vrst DLT tehnologij, prinašajo veliko disrupcijo v tehnološke, družbene in druge procese. Pametne pogodbe, e-korporativno upravljanje podjetij, e-identiteta, e-volitve, tokenizacija premičnih in nepremičnih sredstev, elektronski denar in ostale oblike implementacije blockchain tehnologije bodo pomembno spremenile obstoječe procese v finančni, zavarovalni, zdravstveni in v drugih industrijah. Blockchain tehnologija prinaša dodano vrednost v optimizaciji določenih procesov, ki so osnova za produkte in storitve, predvsem z vidika varnosti, preglednosti, hitrosti in cene.

 

Postopek emisije (izdaje) kriptovalute je povezan z vrsto pravnih vprašanj. Pravice, ki izvirajo iz imetništva kriptovalute, so ključne za presojo pravne narave kriptovalute, ki je predmet izdaje. Pravna struktura emisije je odvisna tudi od vprašanja namena kriptovalute in sredstva (premoženja), ki je podlaga za izdajo kriptovalute. V okviru postopka emisije je potrebno pripraviti dokumente, ki služijo kot informacija za potencialne vlagatelje, pogodbe z investitorji, pravno zavezujoč dokument glede prodaje kriptovalute javnosti in pravno mnenje glede pravne narave kriptovalute, ki ga vedno zahtevajo kripto borze.

 

V primeru uporabe blockchain tehnologije v reguliranih oziroma delno reguliranih panogah so podjetja pri razvoju poslovnega modela podvržena tudi vprašanju regulacije. Regulacija vzpostavlja premise, v okviru katerih podjetje oblikuje svoje storitve oziroma produkte. Področje "FinTecha", "InsureTecha" in "RegTecha" je lahko podvrženo sistemski regulaciji, ki ureja področje bančništva, zavarovalništva, plačilnih storitev, varstva osebnih podatkov, davkov, finančnih instrumentov in preprečevanja pranja denarja.

PRAVNA PODPORA 

V POSTOPKIH 

EMISIJE KRIPTOVALUT 

Strankam svetujemo pri komunikaciji s pristojnimi regulatorji, v postopkih licenciranja (PSD2, MiFID II, AML licence) in pri pripravi dokumentacije, ki je potrebna za emisijo kriptovalut (pogodbe, splošni pogoji, pravna mnenja).

OBLIKOVANJE 

POSLOVNEGA MODELA 

KRIPTOVALUTE 

(»tokenomics«)

Strankam svetujemo kako s pravnega vidika oblikovati kriptovaluto – pravice ki iz kriptovalute izhajajo, način izdaje, vrste dopustnih vlagateljev, pravna infrastruktura izdaje.

PRIPRAVA PRAVNE DOKUMENTACIJE

Za potrebe izdajateljev kriptovalut pripravljamo pravna mnenja, prospekt, ocena pravnih tveganj, primerjalno-pravne analiza in drugo pravno dokumentacijo.

Pošljite povpraševanje

Z veseljem bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Fintech Factory

Breg 14

1000 Ljubljana

© 2020 by Pippa Consulting