BIOMETRIJA

Elektronska plačila morajo biti izvedena na osnovi več faktorske avtentikacije plačnika, kar zmanjša možnost zlorabe. Uporabo biometrike, na primer prstnega odtisa, prepoznave obraza ali glasu, za potrebe močne avtentikacije stranke (»strong customer authentication«), kot enega izmed možnih načinov avtentikacije stranke, predvideva nova evropska zakonodaja, ki ureja plačilne storitve (»PSD2«). To je razlog, da se tehnologija povezana z biometrijo postopoma uvaja v inovativne tehnološke rešitve, ki so povezane z digitalnimi plačilnimi storitvami.

 

Uporaba biometrije pri plačilnih storitvah lahko poenostavi postopek plačevanja, ga naredi bolj varnega ter ga pohitri, s tem pa bistveno izboljša uporabniško izkušnjo.

 

Gre pa pri vprašanju uporabe biometrije za tehnologijo, ki posega v sistemsko urejeno področje varstva osebnih podatkov. Ponudniki plačilnih storitev, ki bi želeli v svojo storitev implementirati biometrično avtentikacijo strank, se zato v praksi soočajo z velikimi pravnimi izzvi, v prvi vrsti povezanimi z zagotavljanjem skladnosti z določbami EU uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

PRAVNA PODPORA V 

POSTOPKIH PRIDOBIVANJA 

ODLOČB PRISTOJNIH

REGULATORJEV

Strankam svetujemo pri komunikaciji s pristojnimi regulatorji in pri pripravi dokumentacije, ki je potrebna v okviru postopka pridobivanja dovoljenja (odločbe) za uporabo biometričnih rešitev.

PRIPRAVA PRAVNE DOKUMENTACIJE

Po naročilu strank pripravljamo nove dokumentacije (pogodbe, splošni pogoji) oziroma dopolnitve obstoječe dokumentacije, ki bodo vzpostavile ustrezno pravno podlago za uporabo biometrike.

VZPOSTAVITEV 

NOTRANJIH PROCESOV

Strankam svetujemo pri vzpostavljanju notranjih procesov (zbiranje, obdelava, hranjenje osebnih podatkov), ki so skladni z določbami GDPR.

PREVERJANJE 

SKLADNOSTI 

Z ZAKONODAJO

Pri strankah, ki že imajo implementirane biometrijo v svoje procese, preverimo ali je uporaba tehnologije skladna z določbami GDPR, PSD2 (SCA) in drugo veljavno zakonodajo.

Pošljite povpraševanje

Z veseljem bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

Fintech Factory

Breg 14

1000 Ljubljana

© 2020 by Pippa Consulting