Preprečevanje pranja denarja

Zakonska skladnost s pravili za preprečevanje pranja denarja je minimalni standard vsakega poslovnega modela, povezanega s finančnimi transakcijami. Regulacija na tem področju postaja vedno strožja, krog zavezancev za implementacijo ukrepov za preprečevanje pranja denarja se širi. Posledično se povečuje tveganje neskladnosti, ki se kaže v izpostavljenosti podjetja do potencialnih finančnih in drugih sankcij regulatorjev (»compliance risk«).

 

Podjetja se soočajo z izzivi glede vzpostavitve notranjih procesov, priprave notranjih aktov (smernic, priročnikov, politik), vprašanji prenosa dela procesa skrbnega pregleda strank (»know your customer« ali »KYC«) na zunanje izvajalce. Posamezne procese ali celovit sistem ukrepov za preprečevanje pranja denarja je pogosto potrebno uskladiti v komunikaciji s pristojnimi regulatorji. Nova zakonodaja na ravni EU od podjetij zahteva pridobitev posebne licence pristojnega regulatorja.

PRAVNA PODPORA 
V POSTOPKU 
PRIDOBIVANJA LICENCE

Strankam svetujemo pri komunikaciji s pristojnimi regulatorji in pri pripravi dokumentacije, ki je potrebna v okviru postopka licenciranja.

PRIPRAVA PRAVNE DOKUMENTACIJE

Politika preprečevanja pranja denarja

(AML Policy) 

 

Ocena tveganj pranja denarja

(ML Risk Assessment) 

 

Obrazci za identifikacijo strank

 

Obrazci za politično izpostavljene osebe 

Priprava sankcijskih seznamov

PODPORA PRI VZPOSTAVITVI NOTRANJIH PROCESOV

Proces skrbnega pregleda stranke

(»know your customer«) 

 

Upravljanje tveganj pranja denarja 

 

Poslovanje s politično izpostavljenimi osebami

 

Notranje poročanje

Vzpostavitev funkcije pooblaščenca za AML

(funkcija notranje kontrole)

 

Najem zunanjih izvajalcev

(»outsourcing«)

IZVEDBA OCENE ZAKONSKE SKLADNOSTI
POSLOVANJA

Pri strankah, ki že imajo vzpostavljeno arhitekturo (dokumenti, notranji procesi) ukrepov za preprečevanje pranja denarja, preverimo ali je ta skladna z veljavno zakonodajo (compliance check).