top of page

Alternativni investicijski sklad

Ekipa specialistov Fintech Factory za finančno pravo bodočim upravljavcem alternativnih investicijskih skladov (AIS) zagotavlja podporo pri pripravi poslovnega modela alternativnega investicijskega sklada, pri vzpostavljanju pravne arhitekture sklada in celovito pravno podporo tekom poslovanja sklada.

VZPOSTAVITEV PRAVNE ARHITEKTURE ZA
ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI SKLAD

Strankam svetujemo pri oblikovanju pravne arhitekture okoli alternativnega investicijskega sklada, ki med drugim obsega:

ustanovitev družbe za upravljanje

ustanovitev sklada

("special purpose vehicle" - "SPV" kot d.d. ali d.o.o.)

koordinacija z organi v postopkih ustanovitve

(notar, registrski organ)

pripravo pravne dokumentacija med družbo za

upravljanje in SPV

(pogodba o upravljanju)

pripravo pogodbe o poslovodenju 

usklajevanje dokumentacije z banko skrbnico

podporo pri vzpostavitvi ukrepov za preprečevanje pranja denarja

(skrbni pregled strank, analiza tveganja,

priprava obrazcev, komunikacija z regulatorjem)

pripravo pravne dokumentacije za AIS

(pravila upravljanja, predstavitveni dokument)

izvedba aktivnosti za AIS

(izdelava enot AIS kot vrednostnega papirja, vzpostavitev registra enot AIS, pridobitev ISIN kode pri KDD)

izvedba aktivnosti pri Agenciji za trg

vrednostnih papirjev

(vloga za registracijo, korespondenca)

PRAVNA PODPORA PRI POSLOVANJU ALTERNATIVNEGA INVESTICIJSKEGA SKLADA

Po vzpostavitvi pravne arhitekture alternativnega investicijskega sklada, nudimo strankamo podporo pri pripravi pravne dokumentacije in vzpostavitvi procesov za začetek poslovanja sklada. Gre za storitve:

priprava dokumenta glede razkritij tveganj

priprava izjave o obratnem pristopu

("reverse solicitation")

priprava testa sposobnosti strank

priprava izjave o odločitvi glede klasifikacije strank

("profesionalne, neprofesionalne")

priprava dokumenta za trženje enot AIS

priprava pristopne dokumentacije za vlagatelje

(pristopna izjava, navodila za nakazilo)

podpora pri vzpostavitvi evidenc

(vlagateljev,poslovanje vlagateljev, izdane enote AIS)

podpora pri vzpostavitvi sistema trženja enot AIS

(pravila glede trženja enot AIS pri vpisnih mestih,

pogodba z vpisnim mestom, navodila za trženje vpisnim mestom)

vzpostavitev pravne arhitekture za varsto

osebnih podatkov

(ocena učinka, politika zasebnosti, interna pravila)

bottom of page